Spevokoly - dospelí


XAVERIUS MÁ 70 ROKOV

XAVERIUS

Vás srdečne pozýva na

SLÁVNOSTNÝ  KONCERT

pri príležitosti 70. výročia vzniku
Katedrálneho speváckeho zboru
XAVERIUS,

ktorý sa uskutoční
6. januára 2012 o 16:30 hod.
v Katedrálnom chráme
sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.


ADVENTNÝ KONCERT 2011


KONCERT
Katderálny spevácky zbor XAVERIUS Vás pozýva na Trojkráľový vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 6. januára 2009 o 19:00 hod. v Katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici.
(bližšie informácie - pozri plagát)