Prvé sv. prijímanie

Príprava detí

Rodičia, ktorí chcú svoje deti priviesť k Prvému sv. prijímaniu, majú možnosť urobiť tak prostredníctvom katechétu, ktorý vyučuje deti náboženstvo. V treťom ročníku obyčajne prebieha táto príprava spoločne v škole (v základnom rozmere) a potom bezprostredne vo farnosti.

Príprava dospelých

Dospelí, ktorí boli pokrstený v detstve, ale nedostali katechetickú výchovu, sa môžu pripraviť na birmovanie a prijatie Eucharistie. Táto príprava vyžaduje určitý čas, počas ktorého má postupne rásť v krste prijatá viera, má vyzrievať a plne sa zakoreniť.

Túto prípravu je možné začať kedykoľvek. Podmienkou je úprimná, vedomá a dobrovoľná túžba prijať tieto sviatosti. Podobne, ako pri krste dospelých, aj v tomto prípade platí zásada, že dospelý o to žiada vo farnosti, v ktorej býva. (Pozri členenie farností podľa bydliska tu.)

Z vážnej a rozumnej príčiny sa však môže obrátiť na ktoréhokoľvek kňaza, ktorému dôveruje a ten mu pomôže začať s prípravou.

BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

SviatostiKompletný prehľad sviatostí

Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

zobraziť viac