Dekanát


Okrem farnosti Banská Bystrica – Katedrála sv. Františka Xaverského do dekanátu Banská Bystrica – Katedrála patria nasledujúce farnosti a duchovné správy:

Farnosť Badín

Banská 26
976 32 Badín
048/418 20 18
badin@fara.sk
URL: http://http://www.badin.fara.sk/Farnosť Banská Bystrica – Belvedér

ul. Tibora Andrašovana 44
974 01 Banská Bystrica
0908/504 755
farabv@farabv.sk
URL: http://www.farabv.skFarnosť Banská Bystrica – Fončorda

Internátna 14
974 04 Banská Bystrica
048/413 28 15
bb.foncorda@fara.sk
URL: http://http://www.foncorda.fara.sk/Farnosť Banská Bystrica – Radvaň

Kalinčiakova 8
974 05 Banská Bystrica
048/416 15 53
bb.radvan@fara.sk
URL: http://www.radvan.webnode.sk
http://www.cssr.sk/?show=469


Kňaz bývajúci vo farnosti:


Duchovné správy:


Duchovná správa Kostola sv. Alžbety

Hurbanova 7
974 01 Banská Bystrica
048/415 30 94
ds.svalzbeta.bb@fara.sk
URL: http://www.vincentini.sk/komunity/banska-bystrica


Duchovná správa Banská Bystrica – Kalvária

Pod Urpínom 29
974 01 Banská Bystrica
Tel: 0915/987 628


Duchovná správa KGŠM

Hurbanova 9
974 01 Banská Bystrica
048/415 30 85, 0905 202 609
kgsm@kgsm.sk
URL: www.kgsm.sk


Duchovná správa Univerzitného pastoračného centra Š. Moysesa, biskupa

Tajovského 53
974 01 Banská Bystrica
upcbb.sk@gmail.com
URL: www.upcbb.sk


Duchovná správa Rádia Lumen

Kapitulská 2
974 01 Banská Bystrica
048/471 08 00
lumen@lumen.sk
URL: www.lumen.sk


Duchovná správa Krajského
policajného zboru

Policajná farnosť sv.Jozefa (patrí pod Ordinariát OS a MV)

Krajské riaditeľstvo PZ SR
ul. 9. mája 1
974 01 Banská Bystrica
0961 60 15 ,Diecézne pastoračné centrum Jána Pavla II.

Diecézne pastoračné centrum Jána Pavla II. je prvým viditeľným znakom vďačnosti za návštevu veľkého pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici, ktorá sa uskutočnila dňa 12. septembra 2003. O rok neskôr, z príležitosti 1. výročia tejto vzácnej udalosti, v sobotu 11. septembra 2004, diecézny banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž za prítomnosti apoštolského nuncia, arcibiskupa Mons. Henryka Józefa Nowackého, veľkého počtu kňazov, rehoľníkov a veriaceho ľudu, požehnal budovu Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II. na Kapitulskej ulici, č. 21. Táto budova slúžila do päťdesiatich rokov 20. storočia ako diecézny kňazský seminár, kedy ju štátna vrchnosť cirkvi zhabala a dala zničiť všetko, čo pripomínalo náboženstvo, predovšetkým vzácnu knižnicu, v ktorej bolo niekoľko tisíc kníh v latinčine, gréčtine a hebrejčine. Dnes sa v budove Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II. nachádzajú jednotlivé inštitúcie, zriadené diecéznym biskupom (Centrum pre rodinu, Diecézny katechetický úrad, Sekcia pre mládež a pod. – možno ich nájsť na http://www.centrumbb.rcc.sk/ ) ako aj reštaurácia Magnólia, malá pizzéria a niekoľko podnikateľských organizácií, ktoré si tu prenajímajú priestory.

Duchovná správa Diecézneho pastoračného centra pre rodinu

Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica
048/472 02 21
rodinabb@rodinabb.sk
URL: www.rodinabb.sk


Duchovná správa Sekcie pre mládež banskobystrickej diecézy a DCM Maják

Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica
048/472 02 30
kontakt@dcmmajak.sk, dcm@dcmmajak.sk
URL: www.dcmmajak.sk


Duchovná správa Kresťanského centra nepočujúcich na Slovensku

Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica
048/472 02 62
kcns@azet.sk
URL: www.kcns.sk


Duchovná správa Diecézneho katechetického úradu

Kapitulská 21
974 01 Banská Bystrica
048/472 02 40, 048/472 02 41
kerygma.bb@gmail.com

BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

SviatostiKompletný prehľad sviatostí

Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

zobraziť viac