Fotogaléria

300. výročie posviacky Katedrály


24. septembra 2015 si veriaci basnkobystrickej diecézy pripomenuli a oslávili 300. výročie posviacky kostola sv. Františka Xaverského, ktorý sa od r. 1776 stal katedrálnym chrámom novozriadenej diecézy.