Kňazi farnosti

Farský úrad Banská Bystrica - Katedrála

Dekan, Farár: Mgr. Peter Staroštík

nar. 31.7.1977 v Banskej Bystrici
ord. 4.8.2001 v Banskej Bystrici

2001 – diakon Detva
2001 – kaplán Detva
2003 – 2005 - člen Liturgickej komisie
2004 – farský administrátor Mošovce
2005 – tajomník Liturgickej komisie
2005 – štúdiá Inštitút kánonického práva Kraków, Poľsko
2008 – farský administrátor Banská Bystrica – Fončorda
2017 - farár Banská Bysrtica - Fončorda
2018 - dekan dekanátu Banská Bystrica - Katedrála
2019 – farár a dekan Banská Bystrica – Katedrála
            sv. Františka Xaverského

Kaplán:

Vo farnosti pôsobili

Dekani:

2005 Jozef Kaniansky
2005 - 2019 Mons. Ján Krajčík

Kapláni:

2012 – 2019    doc. ThDr. Peter Caban, PhD.
2013 – 2015    Mgr. Pavel Gyurász
2012 – 2012    Mgr. Michal Mališ
2010 – 2011    Mgr. Jaroslav Kadlec
2008 – 2010    Mgr. Marián Gregor
2006 – 2008    Mgr. Andrej Karcagi
2005 – 2009    Mgr. Peter Repa

BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

SviatostiKompletný prehľad sviatostí

Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

zobraziť viac