Ohlášky pred sobášom


VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE


Konferencia biskupov Slovenska v zmysle kán. 1067 CIC, podľa návrhu Rady KBS pre rodinu, dňa 17. 3. 2015 stanovuje túto normu ohľadom manželských ohlášok:

1. V mestách nad 10-tisíc obyvateľov nech sa oznamujú na farskej výveske a na internetovej stránke farnosti počas 3 týždňov pred sobášom.

2. Na vidieku a v menších mestách nech sa oznamujú počas 3 nedelí pred sobášom vo farských oznamoch na záver sv. omše.

3. V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.

Manželstvo je nielen ich osobnou záležitosťou, ale sa významne dotýka cirkevného a občianskeho spoločenstva. Bez odstránenia možných manželských prekážok by ich manželstvo mohlo byť neplatné a nebolo by zdrojom Božích milostí a požehnania.

SOBÁŠE V NAŠEJ FARNOSTI

V našej farnosti chcú uzavrieť manželstvo títo snúbenci. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu manželstva, nech to oznámi na farskom úrade.
Snúbencov vkladáme do vašich modlitieb.


25.08.2017
Andrej GUBO z Kálnice a Eva ŽALMANOVÁ z Banskej Bystrice.
Tomáš HOLBA z Banskej Bystrice a Silvia LOPATOVSKÁ z Prešova.

26.08.2017
Ivan IVANIČ z Banskej Bystrice a Martina DEBNÁROVÁ z Lučatína.
Vladimír BETKA z Banskej Bystrice a Monika LUKÁČOVÁ zo Slovenskej Ľupče.

2.09.2017
Vladimír BABULA a Ivana KOČÍKOVÁ, obaja z Banskej Bystrice.
Martin HALUŠKA a Eva CHOVANCOVÁ, obaja z Malinova.

BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

SviatostiKompletný prehľad sviatostí

Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

zobraziť viac