Sväté omše v meste

(aktuálnosť si skontrolujte v oznamoch na priložených web adresách)

Ak sa program bohoslužieb nezobrazí, môžete si ho stiahnuť z tohto odkazu.