Fotogaléria

Kalvárska hora - Urpín 1


Kalvária pred opravou
Nasledujúce zábery Vám chcú priblížiť stav, v akom sa nachádzala Kalvária v Banskej Bystrici potom, ako sa do nej "zahryzol" čas a neprajná ľudská ruka...