Kostoly a kaplnky


Katedrála

Kaplnka sv. Michala

Je súčasťou katedrálneho chrámu. V minulosti slúžila ako konzistórium – miestnosť, v ktorej sa schádzal poradný zbor diecézneho biskupa. Dnes slúži ako kaplnka pre zamestnancov Rádia Lumen. Z tejto kaplnky boli kedysi vysielané prvé priame prenosy Bohoslužby slova a neskôr celej svätej omše.

patrón katedrály - (PDF 62,3 Kb)

Katedrála – komplet história - (PDF 55,8 Kb)Kostol sv. Alžbety

Kostol sv. Alžbety na Dolnej ulici postavili v roku 1303 ako súčasť mestského špitála pre chorých a nevládnych baníkov. Z malého jednoloďového gotického kostolíka, ktorý vyhorel v roku 1605, sa zachovala iba terajšia kaplnka sv. Anny a severný múr lode. Viackrát ho prestavali a v roku 1877 rozšírili  v novogotickom slohu. Oltárny obraz sv. Alžbety  je dielom Jozefa Murgaša /1864-1929/, rímskokatolíckeho kňaza, vynálezcu a priekopníka rádiotelegrafie.Kostol Božieho Milosrdenstva
(v Dome Božieho milosrdenstva – farnosť BB-Belveder)

Nielen klientom a zamestnancom Domu Božieho milosrdenstva bude slúžiť priľahlý Kostol Božieho milosrdenstva, ktorý dnes biskup posvätil a fara, ktorú požehnal. Sú totiž sídlom novovytvorenej farnosti Banská Bystrica-Belveder, ktorú katolícka cirkev vytvorila pre potreby obyvateľov už hotových aj plánovaných nových bytoviek v tejto štvrti. Na území farnosti sa predpokladá okolo 2500 obyvateľov.Kaplnka sv. Agáty
(v Mammacentre sv. Agáty – Polyfunkčný dom Moyses – farnosť BB-Belveder)

Slúži ako adoračná kaplnka všetkým, ktorí prichádzajú do Domu Moyses a osobitne do Mammacentra sv. Agáty hľadať zdravie pre telo, aby pritom mohli čerpať aj zdravie ducha a duše. Príležitostne tu býva aj sv. omša.


Kostolík Povýšenia Svätého Kríža
(na Kalvárii)

V rokoch 1712-1713 postavili obyvatelia mesta vrcholový objekt Kalvárie – kostolík – ako Kaplnku Božieho hrobu s malým nádvorím. Bol prejavom vďačnosti za záchranu počas morovej epidémie v r. 1710. Počas totalitného režimu ho dali predstavitelia komunistickej strany v meste postupne devastovať. Až v r. 2008 sa ukončila jeho oprava s celým areálom Kalvárie.

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
(pri železničnej stanici BB-mesto)

Hodnotná baroková kaplnka svätého Jána Nepomuckého z r. 1760 je už roky v zlom stave. Poškodzujú ju sprejeri aj niektorí návštevníci železničnej stanice Banská Bystrica - mesto.Kaplnka sv. Františka Xaverského
(v Diecéznom pastoračnom centre Jána Pavla II.)

Slúži všetkým, ktorí prichádzajú do priestorov Diecézneho pastoračného centra Jána Pavla II. Môžete tu v pokoji a tichu prežiť blízku prítomnosť s Eucharistickým Pánom. Alebo sa pri rôznych príležitostiach zúčastniť svätej omše.

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Kostol Nanebovzatia Panny Márie - je najstaršou a dominantnou  stavbou Mestského hradu, ktorého vznik nevieme úplne presne datovať, predpokladá sa, že bol postavený v druhej polovici XIII. storočia, jeho vznik sa spomína už v roku 1442. Tento farský alebo nemecký kostol je najstaršou stavbou na území mesta a prešiel viacerými stavebnými  úpravami. Na jeho južnej strane pristavali v roku 1473 kaplnky sv. Ondreja, Tela Kristovho a v roku 1480 kaplnku sv. Jána Krstiteľa. Na severnej strane prestavali v roku 1478 bočnú loď kostola na kaplnku sv. Barbory, patrónky baníkov. Známa je neskorogotickým oltárom Majstra Pavla z Levoče, ktorý dokončil roku 1475. Oratórium sv. Jána Almužníka nad sakristiou pochádza z roku 1516,.V presklenenej nike na južnej strane je umiestnené súsošie Krista na Olivovej hore z konca 15. stor.

Kostol svätého Kríža

Kostol sv. Kríža - pri Matejovom dome, nazývaný aj slovenský  bol v roku 1492 pristavaný k  múru hradného opevnenia a k Pisárskej bašte. Nový vstup do kostola vybudovali v roku 1782 z južnej strany. Na portáli je vytesaný chybný letopočet 1452, namiesto roku 1492. Kamenná krstiteľnica pochádza z roku 1652 a klasicistický oltár  má uprostred súsošie Ukrižovania s Pannou Máriou a Máriou Magdalénou od sochára Vavrinca Dunajského z roku 1834.

Kostol Svätého Ducha (Podlavice)

Kostol bol posvätený 28. apríla 2007. Po kostoloch na sídliskách Fončorda a Sásová je iba treťou sakrálnou stavbou postavenou v Banskej Bystrici po takmer tristoročnej prestávke. Základný kameň kostola požehnal Svätý otec Ján Pavol II. pri svojej apoštolskej návšteve Banskej Bystrice 12. septembra 2003.

Kostol Panny Márie Pomocnice Kresťanov (Sásová - sídlisko)

28.júna 2001 diecézny biskup, Mons. Rudolf Baláž posvätil základný kameň pre stavbu kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorý po dokončení aj sám posvätil 21.decembra 2002.

Kostol sv. Antona a Pavla, pustovníkov (Stará Sásová)

Pozri http://starasasova.fara.sk/sk/historia/kostol.php


Kaplnka Povýšenia sv. Kríža
(nemocnica F.D.R.)Kaplnka Krista Veľkňaza (UPC)

Dňa 26. septembra 2007 o 19.30 hod. diecézny biskup Rudolf Baláž posvätil nové priestory Univerzitného pastoračného centra Štefana Moysesa, biskupa. Novopostavené centrum má slúžiť ako kontaktné miesto a priestor pre vzájomné stretnutia. Jeho súčasťou je aj kaplnka, v ktorej je príležitosť nielen pre bohoslužbu, ale aj pre tiché súkromné stretnutia mladých s Eucharistickým Pánom.

BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

SviatostiKompletný prehľad sviatostí

Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

zobraziť viac