Farnosti v Banskej Bystrici

Rímskokatolícke farnosti mesta Banská Bystrica a okolia sú rozdelené na dva dekanáty: Banská Bystrica – Katedrála a Banská Bystrica – mesto. Do dekanátu Banská Bastrica – Katedrála patria farnosti a duchovné správy uvedené v záložke Dekanát (môžeš pozrieť tu).
Do dekanátu Banská Bystrica – mesto patria nasledujúce farnosti a duchovné správy:

Farnosť Banská Bystrica – mesto

Námestie Štefana Moysesa 1
974 01 Banská Bystrica
048/412 45 31
bb.mesto@fara.sk
http://www.bb.fara.sk
http://www.facebook.com/pages/Farnos%C5%A5-Bansk%C3%A1-Bystrica-MESTO/109234475838975

Farár: Mons. Jaroslav Pecha, Th.D., dekan
Kaplán: Mgr. Ján Strečok
Kňaz žijúci vo farnosti: Mons. Ing. Viliam Kurilla

Farnosť Banská Bystrica – Podlavice

Skubínska cesta 6
974 04 Banská Bystrica
048/414 63 93
bb.podlavice@fara.sk
http://podlavice.fara.sk

Farár: Mgr. Daniel Bédi, SF

Farnosť Banská Bystrica – Sásová sídlisko (Saleziáni)

Tatranská 38A
974 11 Banská Bystrica
048/417 25 09
bb.sasova.saleziani@fara.sk , posta@sbb.sk
http://www.sbb.sk

Administrátor: Don Mgr. Tibor Janúch, SDB,
Kaplán: Don Mgr. Róbert Benko, SDB - direktor domu
Don Mgr. Peter Veselský, SDB - vikár domu, práca s mládežou,
Don Mgr. Jozef Kmec, SDB - práca s mládežou,

Farnosť Banská Bystrica – Stará Sásová

Na Tále 10
974 11 Banská Bystrica
048/417 36 97 , 0904 959 263
starasasova@stonline.sk
http://starasasova.fara.sk

Administrátor: Ing. Mgr. Kazimír Divéky

Farnosť Donovaly

Nám. sv. Antona Paduánskeho 2
976 39 Donovaly
048/419 97 13
kunesjan@gmail.com
http://mojakomunita.sk/web/farnost-donovaly

Administrátor: Mgr. Miroslav Baláž

Farnosť Riečka

974 01 Banská Bystrica
048/419 72 06
riecka@fara.sk

Farár: Excurrendo z BB-Belveder

Farnosť Staré Hory

976 02 Staré Hory 169
048/419 92 04
stare.hory@fara.sk
http://www.farnoststarehory.sk

Farský administrátor: Mgr. Stanislaw Miernik, OCD
Kaplán: Mgr. Andrzej Szewczyk, OCD
Kaplán: Mgr. Rudolf Bartal, OCD

Farnosť Tajov

976 34 Tajov
048/419 72 31
tajov@fara.sk

Farár: Mgr. Jozef Petrík

Farnosť Uľanka


974 01 Banská Bystrica
048/419 82 26
ulanka@fara.sk

Farár: Mgr. Martin Felix

Duchovné správy:


Duchovná správa Fakultnej nemocnice F.D.Roosevelta

Nám. L. Svobodu č. 1,
974 01 Banská Bystrica
Kaplnka – monoblok B2
048/441 38 06 , 0915 996 851
adamkovicju@gmail.com

Privat: Skubínska cesta 6,
974 09 Banská Bystrica – Podlavice
Duchovní: Ing. Mgr. Juraj Adamkovič,

Duchovná správa Spasiteliek

Kollárova 25
974 01 Banská Bystrica
048/415 45 48

Duchovný správca:

Miles Jesu – Medzinárodný katolícky laický inštitút, Inštitút zasväteného života

Jegorovova 21
974 01 Banská Bystrica
048/417 12 47
slovakia@milesjesu.com

Rozdelenie farností v Banskej Bystrici
podľa ulíc


Rozdelenie farností v Banskej Bystrici podľa ulíc

BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

SviatostiKompletný prehľad sviatostí

Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

zobraziť viac