Vybavovanie pohrebu1.Pohreb zosnulého treba najprv nahlásiť v niektorej pohrebnej službe, ktorú si vyberiete.

2.Vybratá pohrebná služba preskúma časové možnosti, kedy môže byť pohreb (treba totiž skoordinovať termíny pohrebných služieb, termíny viacerých farností, pohreby iných cirkví a štátne pohreby; túto koordináciu nezabezpečuje farský úrad).

3.Pohrebná služba po zistení časových možností kontaktuje príslušný farský úrad podľa bydliska zosnulého (Pozri členenie farností podľa bydliska (tu)) a podľa priania príbuzných dohodne s farským úradom deň, hodinu a miesto pohrebu.

4.Prosíme, nepovažujte termín za dohodnutý bez odsúhlasenia farským úradom, kňaz totiž nemusí byť v tom čase k dispozícii.

5.Niekto z najbližších príbuzných príde na príslušný farský úrad, kde donesie originál úmrtného listu pre zápis do cirkevnej matriky. Úmrtný list musí mať pečiatku štátnej matriky.

BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

SviatostiKompletný prehľad sviatostí

Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

zobraziť viac