Rehoľné komunity vo farnosti


V našej farnosti žijú a pôsobia dve mužské a tri ženské rehoľné komunity.

Mužskými komunitami sú pátri z Misijnej spoločnosti (lazaristi), ktorí majú duchovnú správu kostola sv. Alžbety a starajú sa predovšetkým o duchovné potreby starších ľudí v domove dôchodcov na Jilemnického ul. a navštevujú tých, ktorí sú vo väzniciach v Banskej Bystrici.

Pátri z Rádu bosých karmelitánov, ktorí majú duchovnú správu Kalvárie a kostola Povýšenia Sv. Kríža na Kalvárii. Okrem toho vykonávajú dennú spovednú službu v Katedrále.

Ženské rehoľné komunity žijú a pracujú v rôznych sférach.
Sestry z Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa pracujú na biskupskom úrade.

Sestry Congregatio Jesu pracujú predovšetkým v školstve ako učiteľky a katechétky, ale venujú sa aj práci s mládežou.

Sestry zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul (Vincentky) sa starajú o svoje staršie a choré spolusestry.


Kontakty:

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul,
Dom sv. Jána Gabriela Perboyra

Hurbanova 7
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/415 30 94
E-mail: banskabystrica@vincentini.sk
http://http://www.vincentini.sk/komunity/banska-bystrica

Rád bosých karmelitánov
Kláštor sv. Terézie Benedikty od Kríža

Pod Urpínom 29
974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/414 79 77
E-mail: karmel@gmail.com
http://urpin.bosikarmelitani.sk

Rodina Panny Márie

Námestie SNP 19
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/472 08 20

Congregatio Jesu

Hronské predmestie 3
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/411 33 12

Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky
sv. Vincenta de Paul (Vincentky)

M. Hodžu 2
974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/415 31 10

BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

SviatostiKompletný prehľad sviatostí

Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

zobraziť viac