Rýchle aktuality


Program bohoslužieb v katedrále
N E D E Ľ A
9.00  * 18.00 

PONDELOK-PIATOK 
7.00  * 8.30  *  18.00 

SOBOTA 
7.00 * 18.00 


PORIADOK BOHOSLUŽIEB - VEĽKÁ NOC 2024

Kvetná nedeľa 
9.30 * 18.00 

Zelený štvrtok 
18.00 
adorácia v Getsemany do 23.00 

Veľký piatok 
8.00 Ranné chvály a lamentácie 
10.00 Krížová cesta 
15.00 Obrady
Boží hrob do 23.00 

Veľká sobota 
8.00 Ranné chvály a lamentácie 
19.00 Vigília


Veľkonočná nedeľa 
9.00 * 18.00 

Veľkonočný pondelok 
9 .00 * 18.00 


SPOVEDNÁ SLUŽBA PRED SVIATKAMI
V katedrále je stála spovedná služba viacerých kňazov 
pondelok - piatok 
od 9.00 do 18.30 
Využite príležitosť dobrou sv. spoveďou 
pripraviť sa na slávenie sviatkov. 


PORIADOK BOHOSLUŽIEB - VEĽKÁ NOC 2024
Dekanát B. Bystrica - Katedrála


PORIADOK BOHOSLUŽIEB - VEĽKÁ NOC 2024
Dekanát B. Bystrica - mesto


Zápis prváčikov na ZŠ Štefana Moysesa
Katolícka Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa, Banská Bystrica pozýva všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka našej školy v dňoch 3.4 - 4.4. 2024 od 14:30 - 17:30 hod.Viac informácií sa dozviete na stránke zssm.edupage.org a na plagátoch na nástenke. Teší sa na Vás spoločenstvo našej školy.