Rýchle aktuality


PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE
Na nasledujúcom odkaze môžete prihlásiť
svoje dieťa na prípravu k prvému sv. prijímaniu,
ktoré sa bude konať v našej farnosti v roku 2024.
Bližšie informácie o príprave dostanete na mailovú adresu,
ktorú zadáte do prihlasovacieho formulára. 

https://forms.gle/UkozREJrWhWoCqvHA

Poriadok bohoslužieb počas Veľkej noci


Slávnosť Všetkých svätých a Spomienka na všetkých zosnulých veriacich
Sväté omše: 
1. novembra 2022  
9.00 - otec biskup Mons. Marián Chovanec  
18.00 

2. novembra 2022 
7.00  
8.30 + dušičková pobožnosť  
18.00 + dušičková pobožnosť  


TURÍČNA VIGÍLIA
Ako apoštoli spolu s Pannou Máriou boli zhromaždení na modlitbách 
a očakávali prisľúbeného Ducha Svätého 
aj my budeme vo večernom bdení očakávať prisľúbeného Tešiteľa. 


Turíčna vigília začína v sobotu 4. júna 2022 
o 20.15 h. 


SLÁVNOSŤ NANEBOVSTÚPENIA PÁNA
Sv. omše v katedrále vo štvrtok 26. mája 
7.00 * 8.30 * 18.00


SPOVEDNÁ SLUŽBA PRED SVIATKAMI
V katedrále je stála spovedná služba viacerých kňazov 
pondelok - piatok 
od 9.00 do 18.30 
Využite príležitosť dobrou sv. spoveďou 
pripraviť sa na slávenie sviatkov. 


PORIADOK BOHOSLUŽIEB - VEĽKÁ NOC 2022 - celé mesto BB
Poriadok bohoslužieb počas VN sviatkov 
v celej Banskej Bystrici nájdete v sekcii "na stiahnutie". 


PORIADOK BOHOSLUŽIEB - VEĽKÁ NOC 2022

Kvetná nedeľa 
9.00 * 18.00 

Zelený štvrtok 
18.00 
adorácia v Getsemany do 23.00 

Veľký piatok 
7.30 Ranné chvály a lamentácie 
10.00 Krížová cesta 
15.00 Obrady
Boží hrob do 23.00 

Veľká sobota 
7.30 Ranné chvály a lamentácie 
20.00 Vigília


Veľkonočná nedeľa 
9.00 * 18.00 

Veľkonočný pondelok 
9 .00 * 18.00 


MODLITBA ZA MIER V KATEDRÁLE
Pozývame vás na spoločnú modlitbu 
za mier a pokoj na Ukrajine a vo svete. 

Nedeľa o 15.00 h. 

Popolcová streda 
8.30 - sv. omša s o. biskupom Mariánom Chovancom 
10.00 - sv. ruženec 
12.00 - sv. ruženec 
14.00 - sv. ruženec 
15.00 - Korunka Božieho milosrdenstva 
17.30 - sv. ruženec


KRÍŽOVÁ CESTA NA KALVÁRII
Bosí karmelitáni pozývajú na tradičné krížové cesty  
na urpínskej kalvárii.  
Budú sa konať každú pôstnu nedeľu o 14:30.  
Hneď po krížovej ceste - okolo 15:30   
bude nedeľná svätá omša.  


AKTUÁLNY REŽIM V KATEDRÁLE
V katedrálnom chráme sa konajú bohoslužby v režime OP 
s kapacitou 100 osôb. 

V týždni od 7. do 11. februára bude zo zdravotných dôvodov 
spovedná služba iba v dopoludňajších hodinách


PORIADOK BOHOSLUŽIEB


PORIADOK BOHOSLUŽIEB - Vianoce 2021
Prežime spoločne vianočné sviatky...


BETLEHEMSKÉ SVETLO
Od pondelka si môžete z katedrály odniesť betlehemské svetlo. 
Umiestnené je pri bočnom oltári Obetovania Pána vľavo. 

Nech oheň Kristovej lásky horí aj v našich srdciach a v našich rodinách....


REŽIM V KATEDRÁLE od 23. decembra 2021
Od 23. decembra sú bohoslužby slávené  verejne 
s obmedzeným počtom veriacich ... 1 osoba na 15 m2 (50 osôb) v režime OP 
Pondelok - piatok  
7.00 * 8.30 * 18.00 
Sobota 
7.00 * 18.00 
Nedeľa  
9.00 * 11.15 *  18.00  

Stála spovedná služba a príležitosť na sväté prijímanie pre všetkých veriacich: 
Pondelok - piatok 
9.00 - 17.00

Príležitosť k svätému prijímaniu pre tých, ktorí sa z rôznych dôvodov 
nemôžu zúčastniť bohoslužieb je 
v sobotu aj v nedeľu popoludní od 17.00 h. 

Žiadame Vás o dodržiavanie všetkých hygienických zásad a podmienok stanovených vyhláškou. Úprimná vďaka za trpezlivosť a vzájomnú toleranciu. 


LOCKDOWN od 25. novembra 2021
Od 25. novembra počas lockdownu nie je možné verejné 
slávenie bohoslužieb. 
Z tohto dôvodu sa v katedrálnom chráme
sv. omše verejne sláviť nebudú.

Úmysly sv. omší prijaté na tieto dni
budú v konkrétny deň odslúžené súkromne.

Katedrála je prístupná na osobnú modlitbu a adoráciu v tomto čase:

Pondelok - Piatok 9.00 - 17.00

Sobota 15.00 - 17.00

Nedeľa 10.00 - 12.00 * 15.00 - 17.00

V tomto čase je aj možnosť individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu.

Stála spovedná služba je zabezpečná bratmi karmelitánmi 
Pondelok - Piatok 9.00 - 17.00 


Reakcia slovenských biskupov na zavedený lockdown: 
Opätovný lockdown je veľkým sklamaním. Konferencia biskupov Slovenska od začiatku pandémie podporovala tak dodržiavanie opatrení, ako aj očkovanie pre všetkých, ktorým to zdravotný stav dovoľuje. Pretože nám záleží na každom ľudskom živote, na situácii nemocníc a pretože vidíme vyčerpanie zdravotníkov, prijali sme už mnoho obmedzení a trpezlivo všetkých motivujeme k zodpovednosti. Bol však daný prísľub, že verejné slávenie bohoslužieb už nebude zakázané. Lockdownu aj plošnému zákazu verejných bohoslužieb bolo možné sa vyhnúť. Sme veľmi roztrpčení, že k nemu opätovne dochádza. Plošný zákaz verejných bohoslužieb nepovažujeme za primeraný v situácii, keď zostáva množstvo iných oblastí života otvorených - a žiadame jeho čo najskoršie odvolanie. Pohľad do susedných krajín, ktoré dôsledne rešpektujú náboženskú slobodu ukazuje, že aj tu existujú iné riešenia.


Režim v katedrále podľa Kovid-automatu od 22. novembra
Podľa covid-semafóru od pondelka 22. novembra v katedrále platí režim OP. 
To znamená, že spoločného slávenia bohoslužieb sa môžu zúčastniť osoby:  
- kompletne zaočkovaní po dobu 1 roka od ukončenia základnej očkovacej schémy  
- osoby po prekonaní Covid-19 viac ako 180 dní + jedna dávka vakcíny  
- osoby po prekonaní Covid-19 potvrdeného PCR testom nie staršom ako 180 dní  
- deti mladšie ako 2 roky a deti 2-12 rokov s testom (48h Ag, 72h PCR)  
- maximálny počet účastníkov - 50 osôb  


Každý účastník bohoslužieb je povinný zapísať sa do zoznamu pri vstupe do kostola. 

Pre ostatných veriacich (ktorí nie sú v kategórii OP, ale aj pre tých, 
ktorí sa nemôžu z kapacitných alebo iných dôvodov zúčastniť spoločného slávenia) 
je možnosť využiť individuálnu pastoračnú starostlivosť. 
Sme vám k dispozícii na vyslúženie sviatosti zmierenia 
i svätého prijímania na osobné požiadanie.  

Sme vám tu všetkým plne k dispozícii a  prosíme vás, 
aby sa nikto z vás necítil duchovne 
zanedbaný, či odstrčený alebo vylúčený. 
Prežime aj tento čas v obmedzeniach ako obetu lásky 
a službu blíznym (s úmyslom za odvrátenie pandémie), 
aby sme z tejto skúšky vyšli posilnení 
a prehĺbení vo viere. 

S láskou vás všetkých žehnám a modlím sa za vás  
váš o. Peter Staroštík 


Streda 17. novembera 2021
Poriadok sv. omší: 
7.00 * 8.30 * 18.00 

Počas dňa sa spovedať nebude a nebude ani eucharistická adorácia. 


Rekonštrukcia
V pondelok 8. novembra bude katedrála počas dňa uzavretá  
z dôvodu rekonštrukčných prác na vchodových dverách. 
V tento deň nebude eucharistická adorácia  
ani spovedná služba.
Sv. omša ostávajú v nezmenenom poriadku: 7.00 * 8.30 * 18.00


Sv. omše počas sviatkov
Pondelok 1. novembra 9.00 o. biskup Marián Chovanec 18.00 
Utorok 2. novembra 7.00 8.30 18.00 


Sedembolestnej Panny Márie 15. septembra
V stredu 15. septembra bude v katedrálnom chráme
sv. omša iba o 18.00 h. 
Pozývame vás zjednotiť sa pri slávení bohoslužieb v Šaštíne
spolu so Svätým Otcom Františkom.


ORGANOVÝ KONCERT
Srdečne Vás pozývame na organový koncert 
v nedeľu 27. júna o 19.00 h. 

Michal Lasab - organ 
Juraj Gežmerčík - bicie


OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB V KATEDRÁLE
Od pondelka 19. apríla sa aj v katedrálnom chráme
opäť slávia bohoslužby verejne.

Pondelok - piatok
7.00 * 8.30 * 18.00

nedeľa
9.00 * 18.00

Stála spovedná služba v tomto týždni:
pondelok - piatok
9.00 - 17.00


PROSBA O FINANČNÚ POMOC
Drahí bratia a sestry, milovaní farníci.
Som nesmierne vďačný za vašu spolupatričnosť s našou farnosťou aj po materiálnej stránke. Bez vašej štedrej pomoci by som aj v ťažkých časoch uzatvorenia našich chrámov nebol schopný utiahnuť ekonomickú stránku našej farnosti. Nech vám to štedrý Darca odmení svojím požehnaním. Aj naďalej sa s dôverou obraciam na vás 
s prosbou o pomoc prostredníctvom akéhokoľvek milodaru, ktorý môžete poukázať na náš farský účet v Slovenskej sporiteľni:

SK48 0900 0000 0004 3364 8697


Úprimná vďaka za každý váš milodar!
Denne zvolávam na vás všetkých, moji milovaní,
Božie požehnanie a ochranu Panny Márie a s láskou vás žehnám.
....váš duchovný otec Peter Staroštík

Ďakujeme všetkým darcom za akýkoľvek milodar.
Za Boží ľud slávim sv. omšu
v nedeľu o 9.00 h.

Úprimne ďakujem všetkých darcom: 
Štefánia Š. .... 10,-  
Marika B. ....... 50,-  
Monika D. ...... 50,-  
Mária M. ........ 20,-  
Monika K. ...... 50,-  
Erika S. ......... 25,-  
Štefánia Š. .... 10,- 
Ľudmila K. ..... 15,- 
Timotej P. .....   5,- 
Monika D. ......  50,- 
Peter K. .........  10,- 
Mária M. ........  20,- 
Irena H. ......... 100,- 
Mária K. ......... 50,- 
Štefánia Š. ..... 10,-
Viera B. ......... 10,-
Marika B. ....... 50,-
Beáta S. ........ 30,-
Monika D. ....... 80,-
Marián M. ....... 10,-
Tomáš I. .......... 30,-
Martin K. ......... 10,-
Jana M. ........... 50,-
Emília O. ......... 50,-
Jaroslav J. ..... 100,-
Mária M. ......... 20,-
Eva K. ............. 25,-
Štefánia Š. ....... 10,-
Marika B. ......... 50,-
Margita M. ........ 10,-
Monika K. ........ 100,-
Ľudmila K. ....... 15,-
Tax Legal ........ 200,-
Andrea Č. ........ 25,-
Monika D. ........ 80,-
Jaroslav J. ....... 100,-
Andrea S.  ........ 100,-
Anna Š. ...........  50,-
Anna H. ........... 500,-
Štefánia Š. ....... 10,-
Mária M. ........... 20,-
Ľudovít K. ......... 50,-
Z krstu Timoteja ...50,-
osobne - viacerí bohuznámi 150,-
Peter K. ............ 15,-
Antónia B. ......... 20,-
Martina L./sestričky.. 50,-
Beáta S. ............ 50,-
Ivan P. .............. 300,-
Pavol P. ............. 20,-
František J. ........ 50,-
osobne - viacerí bohuznámi 235,-
Jana M. .............. 20,-
Ivana K. ............. 60,-
Mária K. .............. 50,-
Dana K. ............... 10,-
Eugen L. .............. 5,-
Monika D. ............ 50,-
Jaroslav J. ........ 100,-
Erika S. .............. 50,-
Peter P. ..............40,-
Katarína K. ......... 50,-
Mária M. ............. 30,-
Lukáš M. ............ 50,-
osobne - viacerí bohuznámi 350,-
Marián D. ........... 160,-
Ondrej H. ........... 20,-
Jarmila G. .......... 10,-
Monika D. .......... 80,-
Štefánia Š. ......... 20,-
Marcel S. ............ 50,-
Soňa C. .............. 25,-
RESURREXIT SICUT DIXIT
Milostiplné veľkonočné sviatky prežiarené svetlom Kristovho víťazstva Vám zo srdca želá a s láskou žehná o. Peter


KATEDRÁLA OTVORENÁ NA SÚKROMNÚ MODLITBU
Na súkromnú modlitbu a adoráciu sa môžete
zastaviť v katedrále v tomto čase:

Zelený štvrtok
14.00 - 16.00

Veľký piatok
17.00 - 19.00

Biela sobota
12.00 - 16.00

Veľkonočná nedeľa
10.00 - 12.00
15.00 - 17.00

Veľkonočný pondelok
15.00 - 17.00


VEĽKÁ NOC V KATEDRÁLE
Sláveniu veľkonočných obradov

v Katedrále sv. Františka Xaverského v BB

bude predsedať diecézny banskobystrický biskup

Mons. Marián Chovanec


Zelený štvrtok
     ... 18.00 ... sv. omša na pamiatku Pánovej večere
    .... 20.00 ... modlitbové bdenie s Ježišom v Getsemany

Veľký piatok
    ... 9.00 ... Krížová cesta
    ... 15.00 ... obrady

Biela sobota
    ... 9.00 ... S Máriou pri Ježišovom hrobe (modlitby pri Božom hrobe)
    ... 19.30  .... Veľkonočná vigília

Veľkonočná nedeľa    
     ... 8.30 ... pontifikálna sv. omša

Všetky obrady môžete splu s nami sláviť
prostredníctvom Rádia Lumen
a stream na https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Lumen-606811289387431/


DOHODNITE SI STRETNUTIE
Bratia a sestry, neustále som vám k dispozícii. Neváhajte ma kontaktovať na t. č. +421910123644 Dohodneme si stretnutie. 
S láskou váš o. Peter


NÁJDETE NÁS...
...už aj na Facebooku ....  
@katedralabb


Prosíme o pomoc seniorom
V tomto pandemickom období sú najohrozenejšou skupinou naši seniori. Účinnou ochranou je pre nich očkovanie, na ktoré sa však dá prihlásiť len prostredníctvom internetu. Ako dobre vieme, pre veľkú väčšinu z nich je to úloha, s ktorou si nedokážu poradiť sami.  Obraciame sa preto na vás, naši farníci, s prosbou, aby ste si viac všímali seniorov vo vašom okolí, aktívne ich oslovovali a pomáhali im pri registrácii.  Aj vďaka aktivite, ktorá vám zaberie len niekoľko minút,
sa budú môcť naši seniori bezpečne vrátiť do normálneho života.


SV. OMŠE Z KATEDRÁLY
Spojte sa s nami pri spoločnom slávení sv. omše,
ktorú môžete z katedrály sledovať každý deň
prostredníctvom Rádia Lumen na frekvencii 102,9 FM
alebo https://www.lumen.sk/radio-streaming.html 
alebo na Fecebooku Rádia Lumen: https://www.facebook.com/R%C3%A1dio-Lumen-606811289387431/ 
Pondelok - Sobota ... 8.30 h.
Nedeľa      .............. 18.00 h.


Výberové konanie
Diecézny biskup Mons. Marián Chovanec vyhlásil výberové konanie
na post riaditeľa / riaditeľky ZŠ s MŠ Š. Moysesa v B. Bystrici
a na Katolíckom gymnázium Š. Moysesa v B. Bystrici.
Bližšie info nájdete v súboroch tu...

http://www.katedralabb.sk/index.php?page=na-stiahnutie


Podeľme sa
15. ročník tradičného pôstneho podujatia Podeľme sa! 2021
nezastaví ani náročná pandemická situácia na Slovensku.
Toto pôstne podujatie podporované KBS
má v tejto zložitej a sociálne náročnej dobe na Slovensku
ešte väčší význam.
Katolícke hnutie žien Slovenska
aj na základe minuloročnej skúsenosti
prosí týmto všetkých dobrodincov a fanúšikov
Pôstnej polievky k podpore tohto podujatia
prostredníctvom darcovského portálu www.podelmesa.org


LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI
Ponúkame vám texty, ktoré môžu napomôcť
intenzívnejšie prežiť nedeľu
v domácom prostredí.

Texty na stiahnutie nájdete tu:
http://www.katedralabb.sk/index.php?page=na-stiahnutie


LOCKDOWN OD 1. JANUÁRA 2021
Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020,
ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania
a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021,
budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách
od 1. januára až do 24. januára 2021
pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.
Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie
a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie,
zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť,
ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.
Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.
Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. 
Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať.
Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia.
Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby
je na základe platného zákazu stretávania obmedzený
na kňaza plus max. 5 osôb.
Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu
pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle,
aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali
či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď.
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť,
sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov
vrátane kňaza, a podmienené dodržaním hygienických opatrení.
V chrámoch sa nesmú konať nijaké hromadné podujatia:
to sa týka verejného spovedania,
aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme,
možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.  

Z tohto dôvodu je katedrála dočasne uzavretá.


KATEDRÁLA OTVORENÁ NA SÚKROMNÚ MODLITBU
Pondelok - streda
28. - 30. 12. 2020

15.00 - 17.00  

Štrvrtok 31. 12.2020

10.00 - 12.00

Piatok 1. 1. 2021

Zatvorené z rozhodnutia vlády
Sobota 2. 1. 2021

Zatvorené z rozhodnutia vlády
Nedeľa 3. 1. 2021

Zatvorené z rozhodnutia vlády


ZÁKAZ VEREJNÉHO SLÁVENIA BOHOSLUŽIEB
Na základe vyhlášky RÚVZ v Banskej Bystrici zo dňa 23. 12. 2020
je z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19
 
verejné slávenie bohoslužieb
Z A K Á Z A N É

Z tohto dôvodu sa sv. omše za účasti ľudu v katedrálnom chráme sláviť nebudú.

Pri betlehemských jasliach sa za Vás modlím
a zvolávam na Vás Božie požehnanie.
Všetkým Vám prajem pokojné a milostiplné Vianoce.
S láskou Váš o. Peter Staroštík


VIANOCE 2020 - Poriadok bohoslužieb
Štvrtok 24. decembra
7.00 * 22.00 * 24.00

Piatok 25. decembra
9.00 * 10.30 * 18.00

Sobota 26. decembra
9.00 * 10.30 * 18.00

Nedeľa 27. decembra
9.00 * 10.30 * 18.00

Štvrtok 31. decembra
16.30

Piatok 1. januára
9.00 * 10.30 * 18.00


Predvianočné spovedanie
K sviatosti zmierenia môžete v katedrále pristúpiť

Pondelok - streda (21.-23. 12.)
9.00 - 18.30
 


OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB V KATEDRÁLE
Od pondelka 16. novembra sa opäť
slávia bohoslužby za účasti veriacich:

Pondelok - Sobota  7.00 * 8.30 * 18.00

Nedeľa 9.00 * 10.30 * 18.00


UTOROK 17. NOVEMBRA
Dňa 17. novembra 2020 budú sv. omše o:

7.00 * 8.30 * 18.00

V tento deň nebude celodenná adorácia
ani spovedná služba.


PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE
Na nasledujúcom odkaze môžete prihlásiť
svoje dieťa na prípravu k prvému sv. prijímaniu,
ktoré sa bude konať v našej farnosti v máji 2021.
Bližšie informácie o príprave dostanete na mailovú adresu,
ktorú zadáte do prihlasovacieho formulára.

Prihlasovací formulár:
https://forms.gle/SUp2o3ptLrpvhuFk9


SPRÍSTUPNENIE KATEDRÁLY od 2. novembra
Od 2. novembra je katedrála opäť otvorená.
Naďalej platia obmedzenia slávenia bohoslužieb, ktoré znemožňujú
aby sa sv. omše v katedrále slávili verejným spôsobom.

Z tohto dôvodu sa v katedrálnom chráme
sv. omše verejne sláviť nebudú.

Úmysly sv. omší prijaté na tieto dni
budú v konkrétny deň odslúžené súkromne.

Katedrála je prístupná na osobnú modlitbu a adoráciu v tomto čase:

Pondelok - Piatok 9.00 - 17.00

Sobota 15.00 - 17.00

Nedeľa 10.00 - 12.00 * 15.00 - 17.00

V tomto čase je aj možnosť individuálne pristúpiť k sv. prijímaniu.

Stála spovedná služba je zabezpečná bratmi karmelitánmi

Pondelok - Piatok 9.00 - 17.00

Podľa noriem stanovených ÚVZ SR sa môže
v jednom okamihu zdržiavať maximálne

20 osôb

Preto Vás žiadame, aby ste svoj pobyt v chráme obmedzili
na krátku modlitbu, sv. prijímanie, či sv. spoveď a dali priestor
aj druhým.

DIŠPENZVzhľadom na platné obmedzenia
slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania
udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti
na nedeľných bohoslužbách.

Opäť sa s veľkou dôverou obraciam na Vás
s prosbou o pomoc prostredníctvom akéhokoľvek milodaru,
ktorý môžete poukázať na náš farský účet v Slovenskej sporiteľni:

SK48 0900 0000 0004 3364 8697

Úprimná vďaka za každý váš milodar!

Denne zvolávam na vás všetkých, moji milovaní,
Božie požehnanie a ochranu Panny Márie a s láskou vás žehnám.
....váš duchovný otec Peter Staroštík


STANOVISKO KBS K ZÁKAZU...
https://bbdieceza.sk/stanovisko-kbs-k-zakazu-verejneho-slavenia-bohosluzieb-od-15-oktobra-2020/


ZÁKAZ VYCHÁDZANIA
Na základne Uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 22.X.2020
o zákaze vychádzania
bude od soboty 24.X. do nedele 1.XI. 2020


KATEDRÁLNY CHRÁM
Z A T V O R E N Ý

V súrnych prípadoch som kedykoľvek k dispozícii
osobne vo fare, príp. na t. č. 0910 123 644


NOVÉ USMERNENIA K ÚČASTI NA SV. OMŠIACH (platné do 14.X.2020)
Počet účastníkov na verejnom slávení sv. omše
je obmedzený na 50 osôb.
Prosíme Vás, aby ste toto nariadenie brali do úvahy
a zároveň ho rešpektovali.

Po naplnení tohto limitu nebudú ďalšie osoby
do katedrály vpustené.

POSILNENIE NEDEĽNÝCH BOHOSLUŽIEB
Počnúc nedeľou 4. októbra budú sv. omše v katedrále nasledovne:

PONDELOK - SOBOTA
 7.00 * 8.30 * 18.00

NEDEĽA
9.00 * 10.30 * 17.00 * 18.00


DIŠPENZVzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov
verejných zhromaždení na 50 osôb,
slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania
udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti
na nedeľných bohoslužbách.
Prosíme zároveň veriacich, ktorí sú viac ohrození,
ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami,
ľudí po operačných zákrokoch,
ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď.,
aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb
prostredníctvom médií alebo internetu.


VÝROČIE KONSEKRÁCIE KATEDRÁLY
Srdečne Vás pozývame
na slávnosť 305. výročia posvätenia katedrálneho chrámu. 
Pontifikálnu sv. omšu
vo štvrtok 24. septembra 2020 o 18.00 h. 
bude celebrovať diecézny biskup
Mons. Marián Chovanec


Pozvánka na KONCERT v katedrále
Srdečne vás pozývame 
na koncert ženského speváckeho zboru
B E L I U S 
pri príležitosti výročia posvätenia katedrálneho chrámu. 
Spevácky zbor bude doprevádzať sv. omšu 
v nedeľu 20. septebra o 18.00 h.
Po sv. omši bude slávnostný koncert.


Slávnosť SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE
Na slávnosť Sedembolestnej Panny Márie
v utorok 15. septembra 
budú sv. omše ako v nedeľu:
9.00 h. a 18.00 h.


POZVÁNKA na EMfest
14. ročník festivalu EMfest sa uskutoční
na Starých Horách
v sobotu 22. augusta od 9.30 h.
na Studničke.
Bližšie ifnormácie na plagátiku.


FATIMSKÝ VEČER 15. AUGUSTA
Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie
v sobotu 15. augusta
o 17.50 h.
Vás pozývame na Fatimský večer.
Uskutoční sa v našej Katedrále a jeho súčasťou
je svätá omša,
modlitba posvätného ruženca,
koncert Zuzany Eperješiovej s hudobno-poetickým pásmom o Panne Márii
a svedectvá o Fatime.  
Večer o 21:00, hneď po skončení programu v Katedrále
a po presune na amfiteáter v Banskej Bystrici,
bude premietanie najnovšieho kinohitu FATIMA pod holým nebom.


PROGRAM BOHOSLUŽIEB V KATEDRÁLE počas letných prázdnin
Počas letných prázdnin 1.7. - 31.8. 2020
budú v katedrále bohoslužby takto:

PONDELOK - SOBOTA
7.00 * 18.00

NEDEĽA
9.00 * 18.00

Spovedná služba zabezpečená karmelitánmi
Pondelok - piatok
9.00 - 13.00
SLÁVNOSŤ BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO
V predvečer slávnosti Božského Srdca Ježišovho
Vás pozývam na nočné bdenie spojené s adoráciou
vo štvrtok o 20.00 h. v katedrálnom chráme.

Veriaci, ktorý sa v piatok zúčastní na verejnom recitovaní
modlitby Najmilší Ježišu, môže získať
za obvyklých podmienok úplné odpustky.
Túto modlitbu sa budeme modliť po každej sv. omši
počas odprosujúcej pobožnosti
pred Najsvätejšou oltárnou sviatosťou.

Slávnosť Božského Srdca Ježišovho je zároveň
dňom modlitieb za posvätenie kňazov.
Pamätajme vo svojich moditbách a obetách
na tento spoločný úmysel Cirkvi.


SLÁVNOSŤ NAJSV. KRISTOVHO TELA A KRVI
Vo štvrtok je slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi.

Sv. omše v katedrále sú z toto sviatku:
streda 18.00
štvrtok 7.00; 8.30; 18.00


Diecézny biskup bude sláviť sv. omšu
vo Farskom kostole nanebovzatia Panny Márie
vo štvrtok popoludní o 16.30 h.


PROGRAM BOHOSLUŽIEB V KATEDRÁLE
Sv. omša
Pondelok - Piatok
7.00 + 8.30 (RL*) + 18.00

Sobota7.00 + 8.30 (RL**) + 18.00

Nedeľa9.00 + 18.00

Spovedná služba (otcovia karmelitáni)
Pondelok - piatok 9.00 - 17.00

Celodenná eucharistická adorácia
Pondelok - piatok
9.00 - 17.45

Prvý štvrtok v mesiaci
Pobožnosť za nové kňazské a duchovné povolania
- po sv. omši o 8.30

Prvý piatok v mesiaci
Odprosujúca pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu
- ráno po sv. omšiach, popoludní o 17.30

Poznámka
* sv. omša prenášaná Rádiom Lumen
** sv. omša dočasne zaradená do programu bohoslužieb
kvôli prenosu Rádiom Lumen


TURÍCE 2020
Na Turíčnu nedeľu bude v katedrálnom chráme o 10.30 h.
sláviť pontifikálnu sv. omšu diecézny biskup
Mons. Marián Chovanec.
Pri sv. omši bude otec biskup udeľovať sviatosť birmovania.

Priamy prenos slávnosti môžete sledovať na stránke:

www.facebook.com/katedralabb


POZVÁNKA - STOROČNICA
Srdečne vás pozývam na slávnostnú sv. omšu
pri príležitosti STOROČNICE OD NARODENIA
SV. JÁNA PAVLA II. 
Svätú omšu 18. mája 2020 o 8.30 h.
v katedrálnom chráme bude celebrovať
diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.


POZVÁNKA - NEBOJTE SA PRÍSŤ DO KOSTOLA
Drahí bratia a sestry!
Máme za sebou prvú nedeľu (10.5.), ktorú sme mohli opäť
po dvoch mesiacoch spoločne sláviť
pri Pánovom oltári aj v našej katedrále.
S akou veľkou radosťou som sa tešil, že sa stretneme
a opäť budete môcť mať účasť na sviatostiach.
Priznám sa, že som ostal smutný, že dnes pri sv. omšiach
ostal kostol poloprázdny.

V katedrále máme kapacitu takmer 80 miest na sedenie
(podľa všetkých hygienických nariadení).
Dnes nás na sv. omšiach nebolo ani 30.
V týždni nás na sv. omšiach bolo okolo 5-15.
 
NEBOJTE SA PRÍSŤ NA SV. OMŠU.
Pán na každého čaká a ponúka sa každému...... neodpovieme?OBNOVENIE BOHOSLUŽIEB V KATEDRÁLE
Od stredy 6. mája 2020 je obnovené
verejné slávenie bohoslužieb.
Účasť na bohoslužbách je možná pre všetkých (bez obmedzenia veku)
avšak aj naďalej dobrovoľná. To znamená, že aj naďalej platí dišpenz
od účasti na nedeľnej sv. omši.
Aj naďalej sú zabezpečené prenosy sv. omší prostredníctvom médií. 
Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom
pre starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto
veriaci vo vyššom veku ešte zvážia.

Podmienky, ktoré treba v katedrálnom chráme dodržiavať:

- v každej druhej lavici je označené miesto na sedenie.
Taktiež na chóre po obidvoch stranách. Treba dodržiavať dojmetrové
odstupy (okrem členov spoločnej domácnosti)

- dvojmetrové vzájomné odstupy platia aj pre stojacich ľudí
 (miesta na státie sú označené na podlahe kostola)

- vstup do katedrály je povolený výlučne s rúškom

- pri vstupe do katedrály treba použiť dezinfekciu rúk
(vlastnú alebo je k dispozhícii na stolíku pri vstupe)

- nepožívajú sa sväteničky pri vstupe do kostola

- obrad pokoja sa nepreukazuje podaním rúk, ale očným kontaktom

- sväté prijímanie sa podáva výhradne na ruku 
(veriaci pristupujú tak, že predložia ruky spojené vo výške hrude.
Kňaz položí Eucharistiu na otvorenú dlaň veriaceho,
a ten si ju sám druhou rukou vloží do úst pred kňazom.
Potom odíde na svoje miesto)


Program bohoslužieb od 6. mája 2020
v centre mesta Banská Bystrica je zmenený.
V  katedrálnom chráme budú bohoslužby takto:

Pondelok - Piatok
7.00
8.30 (zvlášť pozývame seniorov)
18.00

Sobota
7.00
18.00

Nedeľa
9.00
18.00

Celkový program bohoslužieb v centre B. Bystrice od nedele 10. mája 2020
Nedeľný program:
7.00 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
8.00 - slovenský kostol Povýšenia sv. Kríža (vincentíni)
9.00 - katedrála sv. Františka Xaverského
9.45 - slovenský kostol Povýšenia sv. Kríža
11.00 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
15.30 - kostol Povýšenia sv. Kríža na Kalvárii na Urpíne
16.30 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
18.00 - katedrála sv. Františka Xaverského
19.00 - slovenský kostol Povýšenia sv. Kríža (vincentíni)

Pracovné dni:
6.00 - slovenský kostol Povýšenia sv. Kríža (vincentíni)
7.00 - katedrála sv. Františka Xaverského
8.30 - katedrála sv. Františka Xaverského
12.00 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
15.30 - slovenský kostol Povýšenia sv. Kríža (vincentíni)
16.30 - farský kostol Nanebovzatia Panny Márie
18.00 - katedrála sv. Františka Xaverského
18.30 - kostol povýšenia sv. Kríža na Kalvárii na Urpíne

Tabuľku si môžeš stiahnuť: http://www.katedralabb.sk/admin/foto/1588765147.pdf


TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA
"Drahí priatelia, želám si, aby Cirkev – zvlášť na tento svetový deň, ale aj počas bežnej pastoračnej činnosti v našich spoločenstvách – kráčala touto cestou služby povolaniam a získavala pre to srdcia všetkých veriacich. Tak bude každý môcť s vďačnosťou objaviť povolanie, ktoré mu Boh adresuje;  nájsť odvahu povedať mu svoje „áno“; zvíťaziť nad únavou vo viere v Krista a napokon darovať svoj život ako chválospev na Boha, pre svojich blížnych a pre celý svet. Nech nás Panna Mária sprevádza a oroduje za nás." (Pápež František, Z posolstva na 57. svetový deň modlitieb za duchovné povolania.)

SPOLOČNE SA MODLIME
 ZA NOVÉ KŇAZSKÉ A DUCHOVNÉ POVOLANIA
 -každý deň po sv. omši o 8.30 (Rádio Lumen) 
 -vo štvrtok pri eucharistickej adorácii tiež
  po sv. omši o 8.30 (Rádio Lumen) texty sa nachádzajú v kategórii NA STIAHNUTIE

  Ježišu, Dobrý Pastier, daruj našej diecéze
  nové povolania ku kňazstvu a k zasvätenému životu.


SPRÍSTUPNENIE KATEDRÁLY
Až do odvolania sa bohoslužby neslávia verejne (teda sú bez účasti veriacich). 
Katedrála je sprístupnená za dodržania hygienických predpisov takto:
Pondelok-Piatok 7.00 - 17.00   
 (sv. prijímanie sa podáva cca o 7.05; 9.20; 12.00; od 15.15 do 16.45)
 (stála spovedná služba bratov karmelitánov 9.00 - 13.00)

Sobota 7.00 - 8.00 a 15.00 - 17.00
Nedeľa 10.00 - 12.00 a 15.00 - 17.00V tomto čase je možné pristúpiť aj k sv. prijímaniu.


V E Ľ K Á N O C
Moji milovaní,
s láskou vás všetkých pozdravujem
a zároveň vás ubezpečujem, že v uplynulých dňoch
pri slávení obradov Trojdnia i v súkromných modlitbách
som prosil nášho Pána nielen za vás, ale aj na vaše úmysly.
Prajem vám všetkým, aby slávenie veľkonočných sviatkov
sa nám stalom zdrojom novej nádeje a radosti v Pánovi.
Naďalej ostávame zjednotení v modlitbe
a s láskou vám všetkým denne posielam požehnanie.

Váš o. Peter Staroštík

P. S. Veľmi budem rád, ak sa s nami podelíte o svoje skúsenosti
s prežívaním Veľkej noci vo vašich domácnostiach. Môžete poslať aj
fotky, prípadne napísať pár slov o tom, ako ste slávili Veľkú noc doma.
Zverejním to na našej stránke vo fotogalérii.

Príspevky posielajte na adresu: bb.katedrala@fara.sk


SPRÍSTUPNENIE KATEDRÁLY POČAS VNPočas veľkonočných sviatkov otec biskup
Mons. Marián Chovanec bude sláviť bohoslužby

bez účasti verejnosti (za zatvorenými dverami).

Obrady budú prenášané prostredníctvom Rádia Lumen.
Zelený štvrtok 18.00
Veľký piatok 15.00
Biela sobota 19.30
Veľkonočná nedeľa 8.30
Mimo tohto slávenia katedrála bude prístupná na súkromnú modlitbu a adoráciu.

Počas veľkonočného trojdnia sa na základe starobylej
liturgickej tradície rozdávať sv. prijímanie nebude.
Čas sprístupnenia chrámu nájdete v priloženej tabuľke. (klikni na obrátok vedľa nadpisu)Hlavný hygienik o kritériách pre kostoly
Po kliknutí na obrázok si prečítaj

základné zásady, ktoré sa uplatňujú

pri prevádzke kostola
mimo verejných bohoslužieb.


Prvé sv. prijímanie
Príprava na prvé sv. prijímanie je dočasne pozastavená.
Termín prvého prijímania sa zatiaľ posúva

na mesiac SEPTEMBER.

Bližšie informácie o ďalšej príprave dám včas vedieť 
(keď to bude aktuálne).

S láskou žehnám všetky deti a ich rodiny.


ZRUŠENIE BOHOSLUŽIEB
Z dôvodu rozšírenia epidéme koronavírusu sa naďalej
nebudú konať verejné slávenia bohoslužieb.
Z tohto dôvodu sú všetky bohoslužby 
v katedrálnom chráme zrušené.

V tomto období sú veriaci dišpenzovaní
od účasti na nedeľnej bohoslužbe.

Katedrálny chrám je otvorený denne o 7.00 do 17.00
Počas dňa je vystavená Najsvätejšia oltárna Sviatosť
na osobnú adoráciu a odprosenie.

Stála spovedná služba je k dispozícii na požiadanie od 9.00 do 13.00

Individuálne sv. prijímanie mimo slávenia sv. omše

vám udelíme na požiadanie.

Každodenná sv. omša 8.30 h. z kaplnky sv. Michala Archanjela (bez účasti veriacich)
je vysielaná aj prostredníctvom Rádia Lumen.

V modlitbe sme neustále spojení a tvoríme jednu Božiu rodinu...
S láskou žehnám každého z vás
....o. Peter S.Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie,
že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: "Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.


Krížová cesta v pôste
Každú pôstnu nedeľu o 14.30 h.
sa bude konať pobožnosť krížovej cesty 
na Kalvárii na Urpíne.


POZVÁNKA
Bratia vincentíni pozývajú na benefičný koncert
17. februára o 16.30 h.

v Kostole sv. Alžbety v B. Bystrici


KGŠM pozýva
Staň sa gymnazistom na jeden deň


Prihláška do kňazského seminára
Mladíci, ktorí v sebe cítia povolanie ku kňazstvu,
môžu sa prihlásiť na štúdium teológie
a do kňazského seminára.
PODPORUJME MLADÝCH ĽUDÍ SVOJOU MODLITBOU,
ABY BOLI ODVÁŽNI PRI ROZHODOVANÍ SA
NASLEDOVAŤ PÁNOVU VÝZVU "POĎ A NASLEDUJ MA!"


Misionári Saletíni pozývajú
na V. letný pobyt pre rozvedených s deťmi.
9.-15. augusta 2020 v Ľubietovej
Prihlasovanie trvá do 30. apríla 2020


POZVÁNKA
Stretnutie s Bibliou
Nedeľa Božieho Slova 26. januára
o 15.00 h. na Radnici v B. Bystrici
Program bohoslužieb počas vianočných sviatkov
Utorok 24. XII. (Štedrý deň) 7.00 * 22.00 RL
Streda 25. XII. (Narodenie Pána) 8.00 * 9.00 SRo * 18.00
Štvrtok 26. XII. (Sv. Štefan) 8.00 * 9.30 * 18.00
Piatok 27. XII. 7.00 * 8.30 * 18.00
Sobota 28. XII. 7.00 * 18.00
Nedeľa 29. XII. (Sviatok Sv. Rodiny) 8.00 * 9.30 * 18.00
Utorok 31. XII. (Starý rok) 16.00
Streda 1. I. 2020 (Nový rok) 8.00 * 9.00 SRo * 18.00
Pondelok 6. I. (Zjavenie Pána) 8.00 * 9.30 * 18.00
RL – sv. omša v priamom prenose Rádia LumenSRo – sv. omša v priamom prenose Slovenského rozhlasu


Patrocínium
utorok je slávnosť titulu nášho chrámu (patrocínium).
Pontifikálnu sv. omšu o 18.00 h. spolu s kňazmi nášho mesta i z diecézy
bude sláviť diecézny biskup Mons. Marián Chovanec.
Srdečne vás pozývam na túto slávnosť.
Zároveň pripomínam, že pri tejto príležitosti je možnosť
v tento deň v katedrále získať úplné odpustky.


Relikvie sv. Vincenta
17. - 19. novembra privítame v našom meste vzácneho hosťa ... Relikvie sv. Vincenta de Paul.


Prihlasovanie na birmovku do 3. novembra
http://www.katedralabb.sk/index.php?page=na-stiahnutie


Prihláška na prvé sv. prijímanie
http://www.katedralabb.sk/index.php?page=na-stiahnutie
Sv. Šarbel v kostole sv. Alžbety


PONUKA - APARTMÁN - DONOVALY
Farnosť Banská Bystrica – Katedrála
ponúka pobyt na Donovaloch,
v časti Mistríky –
apartmánový dom
FAMILY Apartments „A“,
v 1 apartmánovom byte.


Apartmán zahŕňa:
- spálňa s 2 posteľami,
- obývacia izba s rozťahovacím gaučom a s rozťahovacím kreslom,
- kompletne zariadená kuchynka (chladnička, mikrovlnka, sklokeramická varná
dvojplatňa, rýchlovarná kanvica),
- kúpeľňa so sprchou a WC,
- balkón.

Apartmán je vhodný pre 5 osôb; prípadne sa dajú ako prístelok použiť 2 epedá.
K dispozícii sú vankúše, paplóny, posteľná bielizeň a uteráky pre každého.
Internet – Wi-Fi zadarmo, TV/SAT.
Parkovanie pri apartmánovom dome pre 1 auto na apartmán.

V APARTMÁNE JE ZÁKAZ FAJČENIA A VODENIA PSOV!
Fajčiť je možné len vo vyznačených priestoroch exteriéru.

Ak máte záujem o tento pobyt, kontaktujte nás na tel.č. 0910 123 644 – farský úrad,
alebo na mob.č. 0908 935 433 – dekan.

V zimnej sezóne je poplatok za apartmán 45€/
noc .
Ak Váš pobyt bude trvať 5 a viac nocí, poplatok bude
40€!!!
V letnej sezóne je poplatok za apartmán 25€/noc.
V prípade 5 a viac nocí bude poplatok 20€!!!

Okrem poplatku za apartmán sa platí aj poplatok
obci 1,00 €/osobu/noc.


Kvôli efektívnosti pobyt poskytujeme
na minimálne 2 noci!Nakoľko si farnosť chce týmto pomáhať na energie kostola, akýkoľvek príspevok
naviac je vítaný.
Preto, že cena je nízka, nemáme zabezpečené upratovacie služby a každý si po sebe upratuje sám.
Všetky čistiace potreby sú tam.

 Vzdialenosti:
 • Hl. cesta: 200 m            Kostol: 1300 m
 • Obchod: 1200 m           Pošta: 1300 m • Obsadenosť si môžete overiť v kalendári:

  https://www.google.com/calendar/embed?src=bfb32cr7vtlk7iv6ec9tepvsso%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Prague


  NAOZAJ ROBÍME CHARITU?
  Ako farár tejto farnosti som sa viackrát snažil v príhovoroch,
  ako aj v osobných rozhovoroch poukázať na skutočnosť,
  že naša pomoc bezdomovcom v podobe dávania im peňazí
  nie je správna a pre nich užitočná. Že je možné a potrebné
  pomáhať inak. No stále to bolo ako boj s veterným mlynom.
  Isteže, mnohí prisvedčili, ale mnohí to nevedia pochopiť
  a zdá sa im „neľudské“ nepomôcť malou finančnou
  almužnou.
  Preto som sa veľmi potešil príspevku Zuzany, ktorá nezištne
  slúži našej farnosti a rád tento príspevok uvádzam na našej
  stránke s nádejou, že to pomôže aspoň niektorým pochopiť
  a zmeniť postoj a spôsob pomoci.


  VEĽKÁ NOC 2018


  KRÍŽOVÉ CESTY 2018


  ZOMREL DANIEL BÉDI, FARÁR V PODLAVICIACH
  Dňa 8. januára 2018 nás v neskorých
  večerných hodinách predišiel do večnosti
  vdp. Daniel Bédi,
  farár vo farnosti Banská
  Bystrica – Podlavice.
  Zomrel vo veku 59 rokov a v 19. roku kňazskej služby.
  Vo farnosti Banská Bystrica – Podlavice sa
  s otcom Danielom rozlúčime v piatok 12. januára 2018
  o 16.00 hodine.
  Zádušnú sv. omšu za zosnulého bude sláviť otec biskup, Mons. Marián Chovanec,
  v sobotu 13. januára 2018 o 10.00 hod. vo Farskom kostole Všetkých svätých
  vo Veľkom Záluží.
  Po svätej omši uložíme jeho ostatky na miestnom cintoríne.


  Prosíme Vás, aby ste mysleli na neho vo svojich modlitbách.

  Odpočinutie večné, daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti,
  nech odpočíva v pokoji.


  Mgr. Daniel Bédi,  SF
  Narodený:    13. 9. 1958 v Nitre  
  Ordinovaný: 19. 6. 1999 v Martine

  1999 – kaplán Uľanka
  1999 – 2001 riaditeľ Sekcie pre mládež
  RKC Biskupstvo Banská Bystrica
  a riaditeľ Centra voľného času Maják
  1999 – 2009 farský administrátor Uľanka
  2009 – 2018 farár Banská Bystrica – Podlavice  


  ZBIERKA ZIMNÝCH VECÍ


  "KORUNKA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA" - ÚPLNÉ ODPUSTKY

  Na žiadosť KBS Apoštolská penitenciária dňa 3.4.2017 vydala dekrét,
  podľa ktorého veriaci na Slovensku môžu od 1.6.2017 získať úplné odpustky
  (za zvyčajných podmienok: svätá spoveď, sväté prijímanie,
  modlitba na úmysel Svätého Otca...) – pre seba alebo pre duše v očistci
  – modliac sa Korunku Božieho milosrdenstva:

  - v kostole/kaplnke pred Eucharistiou;
  - alebo sledovaním jej televízneho či rozhlasového vysielania v spoločenstve
  (viacerí veriaci);
  - alebo chorí, či inak obmedzení, ktorí nemôžu opustiť svoj dom, no chcú si
  vyprosiť milosrdenstvo pre seba i pre druhých.

  Využime tento veľký dar!


  KTO SI PANE?
  Katechézy v roku Božieho milosrdenstva podľa Lukáša.


  300. VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLY
  Pozývame Vás na prípravu osláv 300. výročia
  posviacky Katedrály sv. Františka Xaverského
  v Banskej Bystrici.
  Rok prípravy začal 24. septembra 2014 slávnostnou
  svätou omšou.
  Po celý rok nás čaká bohatý duchovný program,
  ktorý zabezpečia kňazi - odborníci na svoju tematiku.
  Od mája do septembra 2015 nás čaká kultúrno-spoločenská časť prípravy osláv,
  ktoré vyvrcholia 24. septembra 2015 slávnostnou svätou omšou o 18:00 hod.

  Viac sa dozviete z priloženého plagátu.


  VÝROČIE POSVIACKY KATEDRÁLY


  PASTIERSKY LIST O BISKUPOVI BUZALKOVI
  Na 1. nedeľu v Pôstnom období
  diecézny administrátor Mons. Marián Bublinec
  napísal pastiersky list
  o biskupovi Michalovi Buzalkovi.
  V celom znení ho nájdete v sekcii
  "Na stiahnutie".


  BohoslužbyKatedrála a ostanté kostoly mesta

  Prinášame Vám kompletný prehľad svätých omší v Katedrále a ostatných kostoloch mesta. Nájdete tu prehľadný zoznam miest a času konania... zobraziť viac

  SviatostiKompletný prehľad sviatostí

  Krst dieťaťa a dospelého, prvé sväté prijímanie, birmovka či manželstvo. Podrobné informácie o postupe a konaní nájdete na tejto podstránke...

  zobraziť viac